Danas

Danas

Kompanija FPM Agromehanika je jedan od najvećih proizvođača poljoprivrednih mašina u Jugoistočnoj Evropi, sa tradicijom dužom od 50 godina. Od svog osnivanja, 1961. godine, nastojala je da ide u korak sa tehnološkim trendovima i da usavršava proizvodnju, zahvaljujući čemu je danas to uspešna firma sa 250 visoko obučenih i kvalifikovanih zaposlenih, sa najmodernijim mašinama i razvijenom tehnologijom u svim fazama proizvodnje. Razvoj proizvoda se vrši u sopstvenom odeljenju za istraživanje i razvoj, pri čemu se održava bliska saradnja sa fakultetima i institutima za poljoprivredu i mašinstvo, kao i sa dobro poznatim i renomiranim proizvođačima poljoprivrednih mašina iz Italije, Francuske i Nemačke. FPM Agromehanika poseduje sertifikat za sistem upravljanja kvalitetom ISO 9001:2008, a svi proizvodi poseduju CE znak, što garantuje bezbednu upotrebu.

Proizvodni program čine dve grupe proizvoda, u okviru kojih postoji više tipova i modela:

1. PRIKLJUČCI ZA TRAKTORE
- Mašine za košenje i sakupljanje sena (rotacione diskaste kosačice, kosačice sa jednom i dve rezne letve, sakupljači sena „Sunce”, trakasti i rotacioni sakupljači);
- Mašine za obradu zemlje (lake pomerljive freze, teške rotacione freze, vučene tanjirače);
- sitnilice biljnih ostataka – mulčari (za ratarstvo, voćarstvo i vinogradarstvo);
- Pneumatske sejalice (za kukuruz, šećernu repu, suncokret, soju, bundevu i slično);
- Nošeni rasipači đubriva;
- Daske za čišćenje snega.

2. SAMOHODNE MAŠINE

- Motokultivatori (snage 6 KS, 8 KS,10 KS i 12,5 KS);
- Motokosačice (univerzalne i parkovske);
- Motokopačice (snage 1,5 KS i 5,5 KS);
- Priključci za samohodne mašine sopstvene proizvodnje, kao i za mašine drugih proizvođača.

Pored osnovnog proizvodnog programa, kompanija proizvodi veliki broj delova i sklopova za druge proizvođače poljoprivredne mehanizacije, kao i za firme iz drugih sektora privrede.
Tradicija i iskustvo duže od 50 godina, uz savremenu proizvodnju, garantuju visok kvalitet i pouzdanost proizvoda, zahvaljujući čemu je FPM Agromehanika prisutna u skoro 20 zemalja sveta i nastavlja da širi svoje poslovanje na nova tržišta.

Svi proizvodi su proizvedeni u skladu sa regulativom EU i poseduju CE znak.
 

SIQ-CE-logo.png

 

        FPM AGROMEHANIKA DOO, zahvaljujući dosadašnjim rezultatima poslovanja spada u uži krug vodećih domaćih preduzeća u oblasti razvoja i proizvodnje dvoosovinskih traktora, mašina za poljoprivredu,   šumarstvo i komunalnu delatnost. U cilju uspešnog odr`avanja kvaliteta rada i proizvoda, a u skladu sa     zakonskom regulativom i unapređenjem svoga sistema menadžmenta kvalitetom, donosim sledeću:

 

IZJAVU O POLITICI  KVALITETA

 

  • Politika  kvaliteta  je  sastavni  deo  poslovne  politike  Preduzeća  FPM AGROMEHANIKA DOO.
  • Rukovodstvo FPM AGROMEHANIKA DOO u skladu sa postavljenim ciljevima kvaliteta ostvaruje poboljšavanja i unapređenja u svim procesima rada
  • U svom radu FPM AGROMEHANIKA DOO se orijentiše na proizvode visokog kvaliteta koristeći savremenu opremu, nova tehnička i tehnološka dostignuća. 
  • Na principima saradnje, uzajamnog poverenja i uvažavanja u našu politiku kvaliteta uključujemo i dobavljače. 
  • Naš cilj je da primenom sistema menadžmenta kvalitetom na najbolji način zadovoljimo korisnike naših proizvoda i stalno unapređujemo stepen njihovog zadovoljstva.
  • Unapređenje kvaliteta je zadatak svih zaposlenih, a stalna je obaveza rukovodstva da radi na formiranju svesti o kvalitetu putem kontinualnog obrazovanja i osposobljavanja zaposlenih u svim oblastima.
  • Razvijanje i očuvanje našeg položaja i prepoznatljivog poslovnog imidža na tržištu.
  • Stalno identifikovanje nedostataka u procesima rada i poslovanja i njihovo otklanjanje učešćem svih zaposlenih.
  • Obezbeđenje maksimalne informisanosti i komunikacije kroz informacioni sistem kao i kroz izveštaje i dokumenta koji proizlaze iz njega.
  • U realizaciji politike i ciljeva kvaliteta učestvuju svi zaposleni, s tim da primarnu ulogu i odgovornost ima  rukovodstvo FPM AGROMEHANIKA DOO.

                                                                                                                                                                                 Direktor

                                                                                                                                                                              Branislav Rajić